บริการของเรา

Permanent Recruitment

หนึ่งในประเภทของการจ้างงานที่มีความสำคัญและทุกคน "Permanent Recruitment" หรือการจ้างพนักงานแบบประจำ ที่เป็นส่วนสำคัญของทุกองค์กร เพราะธุรกิจหลักขององค์กร จะสามารถดำเนินงานได้ จำเป็นต้องมีพนักงานแบบประจำ บางครั้งพนักงานแบบประจำนั้นอาจถูกเรียกว่าเป็นทีมงานภายในองค์กร โดยบทความนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการจ้างงานประจำคืออะไร ประเภทของการจ้างงานประจำ ขั้นตอนการสรรหาพนักงาน ประโยชน์ของการจ้างงานรูปแบบนี้ และบริการของ ASC

ติดต่อเรา
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

ทำความรู้จัก Permanent Recruitment คืออะไร? และบริการของ ASC

ดังที่ได้กล่าวถึงในด้านบนว่า พนักงานประจำ นั้นเป็นส่วนสำคัญสำหรับการดำเนินงานในทุกองค์กร เพราะหากไม่มีพนักงานที่ทำงานถาวร องค์กรนั้นก็ยากที่จะประสบความสำเร็จไปได้ องค์กรไม่ควรจะมีเพียงพนักงานประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น แต่ควรมีพนักงานหลายประเภทเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างหลากหลายและองค์กรนั้นประสบความสำเร็จ

บริการ Payroll Outsourcing จาก ASC

การจ้างงานแบบประจำ

เป็นประเภทของการจ้างงานที่ผู้สมัครจะเป็นพนักงานประจำตั้งแต่เข้าทำงาน

บริการ Payroll Outsourcing จาก ASC

การจ้างงานแบบสัญญาจ้างเป็นประจำ

เป็นประเภทของการจ้างงานที่ผู้สมัครจะเป็นพนักงานสัญญาจ้างในช่วงแรก เมื่อครบตามกำหนดสัญญา จะได้รับการประเมินและปรับเป็นพนักงานประจำ

ประเภทของ Permanent Recruitment

การจ้างงานแบบประจำหรือ Permanent Recruitment นั้นจะมีประเภท ขั้นตอน ประโยชน์ คืออะไรบ้าง บทความนี้จะช่วยอธิบายข้อสงสัยของทุกคนครับ

บริการ Payroll Outsourcing จาก ASC

ขั้นตอนของบริการ Permanent Recruitment

1. การปรึกษาระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า

ผู้ให้บริการจะปรึกษากับลูกค้าเพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกัน โดยลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ชื่อตำแหน่ง รายละเอียดของงาน ทักษะที่ต้องการ รายได้ สถานที่ทำงาน จำนวนที่รับ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้สำหรับการค้นหาผู้สมัคร

2. การคัดกรองและสร้างรายชื่อผู้สมัคร (การคัดกรองเบื้องต้น)

หลังจากที่ปรึกษาและตกลงรายละเอียดกับลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ให้บริการจะสรรหาผู้สมัครที่ตรงกับความต้องการหรือข้อกำหนดทั้งหมด โดยมักจะหามาเป็นจำนวน 3-4 เท่าของจำนวนที่รับ จากนั้นจัดทำรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด และส่งรายชื่อให้กับลูกค้า

3. การสัมภาษณ์ครั้งแรก (การคัดกรองครั้งที่สอง)

หลักจากผู้ให้บริการได้รายชื่อของผู้สมัครทั้งหมดแล้ว ขั้นตอนนี้จะเป็นการติดต่อไปยังผู้สมัครทั้งหมดเพื่อสัมภาษณ์สั้นๆ หลังจากนั้นให้เลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดมาจำนวนหนึ่ง (ประมาณ 2 เท่าของจำนวนที่รับ) และนัดผู้สมัครเพื่อทำการสัมภาษณ์โดยองค์กรของลูกค้า

4. การสัมภาษณ์โดยองค์กรลูกค้า

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคัดกรองโดยผู้ให้บริการแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนในการการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก โดยลูกค้าจะทำการสัมภาษณ์และเป็นผู้คัดเลือกให้ว่าจ้าง และผู้ให้บริการจะเจรจาในนามของผู้สมัครกับลูกค้าเกี่ยวกับค่าตอบแทนในการทำงาน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วันเริ่มงาน โบนัส สัญญา ฯลฯ

5. การว่าจ้างพนักงานโดยการตัดสินใจของลูกค้า

ในขั้นตอนนี้ ลูกค้าจะต้องตัดสินใจว่า ผู้สมัครควรได้รับการว่าจ้างหรือไม่ จากนั้นจึงมอบผลการตัดสินใจให้กับผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการจะติดต่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนัดวันเซ็นสัญญา เมื่อผู้สมัครได้ลงนามในสัญญาและเริ่มทำงานกับองค์กรของลูกค้าแล้ว ถือว่าขั้นตอนการสรรหาพนักงานทั้งหมดนั้นสิ้นสุดลงแล้ว

6. การดูแลหลังการให้บริการ

หลังจากสิ้นสุดขั้นตอนการสรรหาพนักงาน ผู้ให้บริการจะต้องติดตามผลโดยติดต่อลูกค้าและผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพปัจจุบัน สถานการณ์ต่างๆ ข้อเสนอแนะจากผู้สมัครเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน และข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานของผู้สมัคร เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ปรึกษาควรเข้าไปร่วมแก้ไขทันที

ประโยชน์ของบริการ Permanent Outsourcing

บริการ Payroll Outsourcing จาก ASC

การพัฒนาตนเองในระยะยาว

เนื่องจากพนักงานประจำนั้นมีเวลาในการทำงานภายในองค์กรเป็นระยะยาว ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้น และช่วยให้พนักงานเองมีองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับองค์กร อันเป็นส่วนที่จะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต

บริการ Payroll Outsourcing จาก ASC

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เมื่อพนักงานทำงานกับองค์กรใดเป็นระยะเวลานาน ก็จะส่งผลให้พนักงานถูกกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมภายในองค์กร และช่วยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพนักงานกับบริษัท ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลต่อไปยังความเจริญเติบโตขององค์กรนั่นเอง

บริการ Payroll Outsourcing จาก ASC

ความก้าวหน้า

พนักงานประจำมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปได้ไกลกว่าพนักงานชั่วคราว เพราะในระหว่างการทำงานกับองค์กร พนักงานประจำสามารถเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถใดๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรได้ ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะในการทำงาน และช่วยให้พนักงานสามารถเลื่อนตำแหน่งไปตามลำดับได้ เมื่อเทียบกับพนักงานชั่วคราว บางคนไม่สามารถเข้าร่วมในหลักสูตรที่องค์กรจัดให้ได้ เนื่องจากไม่ใช่พนักงานประจำ ดังนั้นพนักงานประจำจึงมีสิทธิพิเศษมากกว่า

บริการ Payroll Outsourcing จาก ASC

บริการ Permanent Recruitment จาก ASC

ด้วยความเชี่ยวชาญกว่ามากกว่า 10 ปีของทีมจัดหางาน ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราไม่เพียงค้นหา
ผู้สมัครที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณอีกด้วย ทีมงานของเราแสวงหาผู้สมัครที่ดีและเหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

ติดต่อเรา

ประโยชน์ของบริการของเรา

บริการของเรานั้น ออกแบบมาเพื่อความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าในแต่ละองค์กร ด้วยทีมงานระดับคุณภาพของ ASC ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการด้านการสรรหาบุคลากรที่ดีสุดจากเรา หากคุณกำลังต้องรับมือกับการสรรหาบุคลากร ให้บริการของเราช่วยเหลือคุณ รับรองว่าคุณจะต้องชื่นชอบบริการของเราอย่างแน่นอน อย่ารอจนสาย ติดต่อเราทันที

บริการ Payroll Outsourcing จาก ASC

ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายลง

บริการ Payroll Outsourcing จาก ASC

ช่วยให้องค์กรได้ผู้สมัครที่มีความสามารถเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

บริการ Payroll Outsourcing จาก ASC

ช่วยให้องค์กรของคุณมุ่งเน้นไปที่การทำธุรกิจหลัก

มีคำถามเกี่ยวกับเราหรือไม่?

เราได้ปรับแต่งอย่างพิถีพิถันเพื่อส่งมอบบริการที่แข็งแกร่งให้กับลูกค้า

ติดต่อเรา