บริการของเรา

Software Development

สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำงานต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ นั่นก็คือ Software ซึ่งมีขั้นตอนในการพัฒนาที่ละเอียดมากในช่วงแรก ซึ่งในวันนี้ จะพาไปรู้จักกับ Software Development ว่าคืออะไร พร้อมขั้นตอนการพัฒนา และแนะนำบริการของเราครับ

ติดต่อเรา
Software Development
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Software คือ ?

ก่อนที่จะไปรู้จักกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต้องทำความรู้จักกับ Software กันก่อน ซึ่ง Software นั้นคือชุดข้อมูล คำสั่ง หรือโปรแกรมสำหรับการทำงานใดงานหนึ่งบนคอมพิวเตอร์ และสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

Software Development
Software Development

ซอฟต์แวร์ระบบ

เป็นซอฟต์แวร์ที่รองรับการทำงานของคอมพิวเตอร์เช่น ระบบปฏิบัติการ หรือซอฟต์แวร์ที่รองรับโปรแกรมอื่น ๆ ที่ทำงานอยู่

Software Development

แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

เป็นซอฟต์แวร์สำหรับทำงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ เกม เว็บบราวเซอร์ โปรแกรมความบันเทิง ฯลฯ โดยการทำงานของซอฟต์แวร์และประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์นั้น จะขึ้นอยู่กับการปรับแต่งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นั้นขั้นตอนการพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาซอฟต์แวร์จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของซอฟต์แวร์นั้นดีขึ้น

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือ Software Development นั้นมีขั้นตอนสำคัญอยู่หลักๆ 6 ข้อ โดย 6 ข้อที่พูดถึงนั้นคืออะไรบ้าง จะมีทั้งหมด ดังนี้

1. การสำรวจความต้องการ

ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น นักพัฒนาควรทำการวิจัยตลาดเพื่อสำรวจความต้องการของลูกค้า และควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เช่น ฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อให้ซอฟต์แวร์นั้นมีความสมจริง และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมองว่ามีประโยชน์และน่าสนใจ จากนั้นรวบรวมข้อมูลหรือความคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับเพื่อวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

2. การวิเคราะห์ความต้องการ

ขั้นตอนนี้เริ่มต้นหลังจากนักพัฒนารวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการ จากนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะทำการตัดสินใจในเรื่องของข้อกำหนดด้านเทคนิค กลุ่มผู้ใช้ และข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในทุกองค์ประกอบ (ขั้นตอนการทำงานของทีม, พารามิเตอร์การทดสอบ) เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์ โดยผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้ ได้แก่ Developers, Users, Tester, Project Managers และ Quality Assurance โดยในขั้นตอนนี้ จะเป็นขั้นตอนที่ Developers จะเลือกเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเช่นกัน

3. การออกแบบ

หลังจากที่ภายในทีมได้ข้อสรุปของการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว ในขั้นตอนนี้ Software Architect และ Developer จะต้องออกแบบซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการทั้งหมด ผู้ที่เกี่ยวข้องจะประชุมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับ ระดับความเสี่ยง, องค์ประกอบของทีม, เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง, เวลา, งบประมาณ, ข้อจำกัด, วิธีการ และ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องมีเอกสารข้อกำหนดการออกแบบ (DSD) ที่ระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (เช่น การออกแบบ ส่วนประกอบ การสื่อสาร การนำเสนอส่วนหน้า และขั้นตอนของผู้ใช้) เพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติ ในการลดข้อบกพร่องและความล่าช้าของการพัฒนาซอฟต์แวร์

4. การพัฒนาและการนำไปใช้งาน

เมื่อการเตรียมการพัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น ขั้นตอนการพัฒนาและการใช้งานซอฟต์แวร์จะเริ่มต้นขึ้น โดยนักพัฒนานั้นจะทำการ Coding ตามข้อกำหนดฃของผลิตภัณฑ์ที่ตกลงกันในกระบวนการก่อนหน้าตามแนวทางขององค์กร นักพัฒนา Front-end จะสร้าง Interface และนักพัฒนา Back-end จะจัดการในด้านของ Database ไปพร้อมกับผู้ดูแลระบบ และโปรแกรมเมอร์นั้นจะทำหน้าที่ทดสอบและตรวจสอบ Code ของแต่ละส่วน เมื่อการ Coding เสร็จสมบูรณ์ ก็ถึงเวลาที่จะนำซอฟต์แวร์ไปทดลองใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง กระบวนการนี้มีไว้เพื่อตรวจสอบว่าประสิทธิภาพของ Software ตรงกับข้อกำหนดหรือไม่

5. การทดสอบ

เมื่อการเตรียมการพัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น ขั้นตอนการพัฒนาและการใช้งานซอฟต์แวร์จะเริ่มต้นขึ้น โดยนักพัฒนานั้นจะทำการ Coding ตามข้อกำหนดฃของผลิตภัณฑ์ที่ตกลงกันในกระบวนการก่อนหน้าตามแนวทางขององค์กร นักพัฒนา Front-end จะสร้าง Interface และนักพัฒนา Back-end จะจัดการในด้านของ Database ไปพร้อมกับผู้ดูแลระบบ และโปรแกรมเมอร์นั้นจะทำหน้าที่ทดสอบและตรวจสอบ Code ของแต่ละส่วน เมื่อการ Coding เสร็จสมบูรณ์ ก็ถึงเวลาที่จะนำซอฟต์แวร์ไปทดลองใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง กระบวนการนี้มีไว้เพื่อตรวจสอบว่าประสิทธิภาพของ Software ตรงกับข้อกำหนดหรือไม่

6. การเผยแพร่และการบำรุงรักษา

เมื่อซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์ในการทดสอบ ไม่พบข้อบกพร่องและข้อผิดพลาด ก็จะมีการเปิดตัวและเผยแพร่การใช้งานซอฟต์แวร์ โดยหลังจากที่ส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าแล้ว อาจได้รับความคิดเห็นในหลากหลายรูปแบบ ทีมงานจึงจำเป็นต้องตั้งทีมบำรุงรักษา เพื่อจัดการอัปเดตและแก้ไขซอฟต์แวร์เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

Software Development

บริการ Software Development จาก ASC

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของ ASC ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และช่วยในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ธุรกิจจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้าของเรายังสามารถลดเวลาในการสำรวจตลาดและจะไม่มีความเสี่ยงใดๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพราะ ASC จะส่งมอบซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการอย่างตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณที่ควบคุมได้

ติดต่อเรา
image
image

ขั้นตอนการดำเนินงาน

แต่ละขั้นตอนที่เราใช้นั้น ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง โดยขั้นตอนของเราได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในองค์กรต่างๆ และถูกเรียกว่า “กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ASC เวอร์ชั่น 1.0”

 • Kick-Off
 • Gathering Requirement
 • Low and High-Level Design
 • Development / Unit Test
 • Training UAT
 • Deployment
 • Deployment
 • Project Closure
Software Development

ความเชี่ยวชาญและทักษะด้านเทคโนโลยีของเรา

ทักษะด้านเทคโนโลยี

ASP.net, Java, Microsoft .net, Visual Basic.net, Microsoft SQL Server, and Oracle Database

กลุ่มธุรกิจหลักของเรา

การปฏิบัติการด้านโทรคมนาคม, การปฏิบัติการโลจิสติกส์, การปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล, การปฏิบัติการด้านการธนาคาร, การปฏิบัติการด้านธุรกิจ และการพัฒนาเว็บ

Platforms

Multi-Tier Platforms, Web Service Platforms, SOA Platforms

Software Development

ทักษะของพนักงานเรา

เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา เราจึงใส่ใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของทีมนักพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะช่วยให้ลูกค้าได้รับผลลัพธ์และเทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสมกับองค์กรของลูกค้ามากที่สุด

 • ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft มากกว่า 80%
 • Project Manager ที่มีประสบการณ์การบริหารงานมากกว่า 5 ปี
 • Business & System Analyst ที่มีความรู้อย่างรอบด้าน
 • มีชุดข้อมูลในการทำงานมาตรฐานเดียวกับ Microsoft
 • ทีม QC ที่มีทักษะการทำงานระดับมืออาชีพ
 • ติดต่อเรา

การรับรองมาตรฐาน

เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASC ได้ใช้ระบบการจัดการคุณภาพซึ่งครอบคลุมถึง

Development

การพัฒนา

Testing

การทดสอบ

Quality assurance

การประกันคุณภาพ

procedures of our products and services

การออกผลิตภัณฑ์และบริการ

Released procedures of our products and services

การออกผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเรามีเป้าหมายที่จะจัดหาซอฟต์แวร์ที่ดีและมีคุณภาพให้กับองค์กรทั่วประเทศ และเป้าหมายของเรา คือการให้บริการที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ให้บริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีคำถามเกี่ยวกับเราหรือไม่?

เราได้ปรับแต่งอย่างพิถีพิถันเพื่อส่งมอบบริการที่แข็งแกร่งให้กับลูกค้า

ติดต่อเรา