Blog Details

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

HR ในยุคใหม่ควรเป็นอย่างไร?

HR ในยุคปัจจุบันถือว่ามีความท้าทายก่อนยุคก่อนๆมากเพราะในตอนนี้ล้วนเป็นการใช้ชีวิตแบบ NewNormal อันเนื่องมาจากโรคโควิด 19 HR จึงต้องพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเพราะมีการปรับเปลี่ยนการทำงานมากขึ้น บางองค์กรเปลี่ยนไปเป็น Work From Home หรือ Remote Work หรือการทำงานจากที่ไหนก็ได้ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกส่วนในองค์กรทำให้ HR ต้องรู้จักนำเอาเทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและมีประสิทธิภาพกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มากที่สุดอีกด้วย ซึ่ง HR ยุคใหม่นั้นมีควรลักษณะอย่างไรบ้างเรามาดูกันดีกว่า ว่า องค์กรต้องการ HR แบบไหนมากที่สุด

ซึ่งหน้าที่ของ HR ในยุค NewNormal ก็มีดังนี้

-ปรับตัวในการจ้างงานและต้อนรับพนักงานใหม่แบบ New Normal
- สามารถทำงานได้แบบ Multi-Tasks
-ปรับการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
-นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำงาน
-จากทำงานแบบตายตัวมาเป็นแบบยืดหยุ่น(Inflexible to Flexible)
การบริหารทรัพยากรบุคคล ในขณะที่วิกฤติ COVID-19 HR ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพที่สุด รวมถึงสร้างให้องค์กรประสบความสำเร็จได้มากที่สุดด้วย

New normal ในยุคหลัง COVID-19 HR มีบทบาทอย่างไร

จากสถานการณ์ในปัจจุบันตำแหน่งที่ต้องปรับตัวมากที่สุดแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็คงหนีไม่พ้น HR การทำงานแบบ New normal ท่ามกลางวิกฤติ Covid-19 ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ สำหรับ HR ที่ต้องเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนการปฏิบัติตนจากรูปแบบเดิม นั้นให้กลายเป็น ความปกติในรูปแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพกับองค์กรต่อไป

 

คุณสมบัติ HR ยุคใหม่ ที่ HR ยุค New Normal สมควรมี
สามารถใช้โปรแกรม HR ทำงานแบบ Realtime พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาทำงาน ตรวจสอบวันลาคงเหลือหรือลาออนไลน์ได้ทันที
HR ยืดหยุ่นในการทำงาน
- คำนวณเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ Payroll มีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้เป็นอย่างดี ใช้งานง่ายทุกขั้นตอน
- ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดการพนักงาน
- คำนึงถึงการใช้งานด้านการจัดการพนักงาน
- คำนวณภาษีและประกันสังคม สามารถนำข้อมูล ขาด ลา มาสาย ทำงานล่วงเวลา ของพนักงานมาคำนวณเป็นเงินเดือน
- สามารถคิดวิเคราะห์ได้รอบด้าน
- แก้ปัญหาได้อย่างมีทักษะ
-สร้างแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
-ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดี
-การทำงานผ่านทางไกล หรือที่ไหนก็ได้ (Work From Home )
-มีความฉลาดทางอารมณ์
-จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทีมผ่านช่องทางออนไลน์

ทั้งหมดก็เป็นโจทย์สำคัญ ของ HR ที่จะต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่ new normal หรือวิถีใหม่ขององค์กร สำหรับองค์กรยุคดิจิตอลรุ่นใหม่นั้นอาจจะอยากได้ HR ยุคใหม่ที่มีความทันสมัยและเข้าใจโลก คุณสามารถใช้บริการ HR Consulting ที่มีมืออาชีพคอยตอบคำถามต่างๆให้คุณ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นที่รู้จัก จนทำให้เกิดการอยากร่วมงานอีกด้วย