Blog Details

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

System Analysis คืออะไร?

System Analysis(SA) คือ ผู้วิเคราะห์ระบบและความต้องการของผู้ใช้งานรวมไปจนถึงปรับปรุงและแก้ไขระบบนั้น อธิบายอีกอย่างได้ว่าทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาได้แล้วนำมาปรับเปลี่ยนและปรับปรุง วางแผนงานให้เหมาะสมเพื่อสามารถพัฒนาระบบของธุรกิจในองค์กร ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบจะทำงานร่วมกับผู้ใช้งานและโปรแกรมเมอร์ โดยจะเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาต้องรู้การทำงานในระบบนั้น ๆ เป็นอย่างไร และอะไรคือความต้องการของระบบเป็นอย่างดี

โดยปกติแล้วนักวิเคราะห์ระบบเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารธุรกิจมากทีเดียวแต่ต้องทำหน้าที่อะไรบ้างหรือมีเงินเดือนเท่าไหร่นั้น หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่า SA ต้องทำอะไรบ้าง มีคุณสมบัติอะไร รวมไปจนถึงเงินเดือนเท่าไหร่หาคำตอบได้ในบทความนี้เลย

คุณสมบัติของ system analyst

1.มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม เพื่อจะได้สื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.มีประสบการณ์ทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3.มีความสามารถที่จะตีปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ธุรกิจเป็นส่วนๆ และวิเคราะห์ซึ่งปัญหาเหล่านั้นเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ปัญหา
4.สามารถที่จะทำงานเป็นกลุ่ม
5.ความรู้ในเชิงธุรกิจ เช่น การตลาด การบัญชี
6.กระตือรือร้นและเรียนรู้ไวเพราะต้องหาข้อมูลใหม่ๆ หรือโปรแกรมใหม่ๆ ที่ช่วยให้วิเคราะห์งานให้เร็วขึ้น
7.ตัดสินใจรอบคอบในทุกการแก้ปัญหาควรผ่านการคิดในแง่เหตุผลเป็นลำดับขั้นตอนมาก่อนแล้วเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจให้รอบคอบ

บทบาทหน้าที่ของ system analyst

1.นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำด้านเทคนิคที่ควรจะเป็นให้แก่โปรแกรมเมอร์
2.นักวิเคราะห์จะต้องเข้าใจว่าสิ่งใดที่จะเขียนโปรแกรมได้ หรือเขียนไม่ได้
3.นักวิเคราะห์ระบบจะเป็นผู้ที่ติดตามประมวลผลระบบที่ออกแบบและติดตั้งว่าได้รับผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่า
4.ทำเอกสาร Technical Requirement ให้กับคนในทีมและSupport การทำงานของคนในทีมและลูกค้า
5.ทำการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก Technical Requirement
6.กำหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ ในการแก้ปัญหา
7.ทำการเก็บ Business Requirement และออกแบบวางแผนระบบงานให้สอดคล้อง เพื่อแก้ปัญหาของธุรกิจ
8.ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางหรือล่ามระหว่างนักธุรกิจ ผู้ต้องการให้ออกแบบระบบกับโปรแกรมเมอร์หรือผู้ใช้ระบบ
9.กำหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ ในการแก้ปัญหา
10.ให้คำแนะนำต่าง ๆ เมื่อระบบงานถูกนำมาใช้จริง

ส่วนเรื่องเงินเดือนของ system analyst เริ่มต้นมักจะเริ่มที่ 18,000 เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นก็สามารถขยับเพิ่มไปถึง 70,000 +++

sa กับ ba สองอาชีพนี้ต่างกันอย่างไร

1.System Analyst (SA) คือ
System Analyst(SA) หรือ นักวิเคราะห์ระบบ คือ บุคคลที่มีหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบรวมไปจนถึงศึกษาปัญหา และความต้องการของผู้ใช้งานจากนั้นวิเคราะห์ว่าคุ้มกับการมีทางใดที่จะช่วยให้ระบบสามารถสนับสนุนความต้องการองค์กรได้หรือสามารถพัฒนาระบบของธุรกิจ ไปสู่ความสำเร็จได้

2. Business Analyst คือ

Business Analyst หรือนักวิเคราะห์ธุรกิจเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมาก มีหน้าที่ให้ Requirement
วิเคราะห์ความต้องการในเชิงธุรกิจ แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปสู่ระบบเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงธุรกิจส่วนมากไม่เน้นการเขียน Code แต่เน้นวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และเน้นศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจโดยเฉพาะ

โดยมีความแตกต่างกันคือ BA จะเน้นการวิเคราะห์ธุรกิจเป็นหลักโดยอาจไม่ใช่เป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนก็ได้แต่สำหรับ SA ควรมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนจึงจะสามารถสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ ถ้าบริษัทใดที่สนใจอยากหา SA ที่มีประสบการณ์เเละมีความมืออาชีพสนใจติดต่อ ที่บริการ IT outsource หรือติดต่อที่ 📱 Line : @‌asc-community

📨 Email: Recruit1@grpasc.com  🌎 Website : https://www.grpasc.com/en  สำหรับท่านใดที่กำลงหางานไอทีหรือหาคนไอทีไม่ควรพลาดสมัครงานเข้ามาเลย