Blog Details

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Business Analyst คืออะไร?

วันนี้เราจะมาเเนะนำอาชีพสุดฮอตฮิตอย่าง Business Analyst (BA) หรือในชื่อไทยว่า นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ คือ วิเคราะห์และมองข้อมูลต่าง ๆ ในเชิง Logic จากโปรแกรมแล้วนำมาประกอบกับการวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมอย่างเชี่ยวชาญ ก็ได้แต่จะเน้นด้านการแก้ไขหรือปรับปรุงธุรกิจมากกว่าตัว SA ที่มีลักษณะการทำงานที่คล้ายกันแต่ SA จะเน้นด้านการเขียนโปรแกรมมากว่าธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันตลาดแรงงานก็มีความต้องการตำแหน่ง BA ในหลายบริษัทจนในตอนนี้ถือว่าหัวใจหลักขององค์กรเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะในบริษัทชั้นนำที่พากันเเย่งตัว BA กันจนแทบไม่มีเหลือแต่ก็ใช่ว่าเป็น BA แล้วจะหางานได้ง่ายๆเราลองไปดูกันก่อนดีกว่าว่าการจะเป็น BA ที่ทุกบริษัทรุมเเย่งตัวนั้นต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้าง
การจะทำหน้าที่ BA ได้ต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของโปรแกรมแล้วสามารถนำมาเชื่อมต่อกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของ BA ว่ามีอะไรบ้าง

หน้าที่หลักของ Business Analyst มีดังนี้
1.ต้องประสานงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กรอย่างหนัก
2.รวบรวม วิเคราะห์ และค้นคว้าเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจ
3.มีทักษะเรื่องธุรกิจสำหรับมองการตลาดและบริหารให้เฉียบขาด
4.รับ Requirement จากทางฝั่ง Business ว่าทีมมีโจทย์ทางธุรกิจอะไรที่ต้องการแก้ไข
5.นำ Data มาวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของฝั่ง Business เพื่อหา Solution
6.ดึง Data มาสร้างเป็น Report หรือ Presentation เพื่อนำเสนอฝั่ง Business ได้
7.ทักษะด้านข้อมูล ต้องมีความเข้าใจด้าน Data และมีทักษะในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ


คุณสมบัติ Business Analyst มีดังนี้


1.วุฒิการศึกษาระดับบัณฑิต ในสาขาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์ตั้งแต่ 0-3 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ บริษัทส่วนมากจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3.มีทักษะการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี

4.มีทักษะการสื่อสาร (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ในระดับดี ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ และ/หรือภาษาอื่น)

5.มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office ในระดับดี

6.เข้าใจศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.มีความรู้ในด้านภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมมิ่งในระดับดี (สำหรับบางองค์กรที่ BA เป็นสาย IT)

8.มีความรู้เฉพาะด้านในสายธุรกิจขององค์กรที่จะเข้าไปทำงาน (เช่น การธนาคาร, การขนส่ง, โลจิสติกส์)

9.กระบวนการ และนโยบายที่อาจเกี่ยวข้องหรือเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

10.พัฒนาและนำเสนอการปรับปรุงและอัปเกรดกระบวนการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น

11.รวบรวมข้อมูลจากหัวหน้างาน ผู้บริหารและผู้จัดการจากแผนกต่าง ๆ เกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

12.มองเห็นช่องว่างระหว่างกระบวนการทางธุรกิจและความสามารถในการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาช่วยจัดการได้

13.ประเมินความสามารถของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและสามารถแนะนำอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้

14.สามารถสร้าง เชื่อมต่อ และดำเนินการงานด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการด้านขั้นตอนการทำงานหรือนโยบายต่าง ๆ

15.ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องรวมถึงลูกค้า

16.เตรียมรายงานและพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลัก

17.ตรวจสอบ และบำรุงอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

18.ออกแบบและทำการทดสอบขั้นตอนที่ใช้อยู่ให้มีประสิทธิภาพ

19.ช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล

20.ดูแลต้นทุนและวางแผนค่าใช้จ่ายทางธุรกิจต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
.

เงินเดือนสำหรับตำแหน่งงานนี้ต่อปีสูงถึง 300,000 บาทและต่ำสุดเพียง 15,000 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยโบนัสสำหรับตำแหน่งงาน Business Analyst: ประสบการณ์ 0-2 ปี โบนัส: รายปี 26,110 บาท  สำหรับ : ประสบการณ์ 3-6 ปี โบนัส: รายปี 90,020 บาท ส่วนสำหรับประสบการณ์ 7 ปีหรือมากกว่า โบนัส: รายปี 93,950 บาท

อยากเป็น BA หรือ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านไหน

สำหรับคนที่อยากเป็น Business Analyst(BA)หลังจากทุกคนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ กันเเล้วแนะนำให้ลองศึกษาอัปสกิลเพิ่มเติมที่เราขาดไปจะมีสกิลอะไรกันบ้างไปดูกันได้เลย

ทักษะที่ควรมี

การวิเคราะห์ธุรกิจ มีความรู้ด้านโปรแกรมที่ใช้ในการทำธุรกิจต่าง ๆ
-นักวิเคราะห์ธุรกิจต้องมีประสบการณ์ และความชำนาญด้านระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจ

การวิเคราะห์ต้นทุน – กำไร
-นักวิเคราะห์ธุรกิจที่ดีควรมีความสามารถในการเปรียบเทียบ และประมาณการต้นทุน และผลกำไรในแต่ละโครงการที่ทำได้ด้วย
-นักวิเคราะห์ธุรกิจควรรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ
-นักวิเคราะห์ธุรกิจควรรู้จักวิธีการจัดการโครงการโดยนำเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ พร้อมทั้งสามารถจัดการและหาวิธีแก้ปัญหาในธุรกิจได้
-คุณควรมีทักษะในการมองเห็นปัญหาและช่องว่างที่เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมกับมองหาวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพได้
-มีความคิดสร้างสรรค์
-นักวิเคราะห์ธุรกิจควรมีทักษะการสื่อสารทั้งด้านการเขียนและด้านการพูด
-มีทักษะการฟังที่ดี
-นักวิเคราะห์ธุรกิจต้องมีความสามารถในการประสานงาน
-สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่นได้ทั้งมีและไม่มีความรู้ด้านเทคนิค รวมถึงทำงานร่วมกับบุคคลทั่วไป


อย่างไรก็ตาม งาน Business Analyst อาจต้องมีทักษะที่มากกว่านี้แต่ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทักษะพื้นฐานเท่านั้นซึ่งหากใครที่อยากเข้าใจอาชีพนี้จริงๆ แนะนำให้ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบกันเพื่อที่จะสามารถเข้าใจอาชีพนี้ได้ดีขึ้น สำหรับใครที่อยากหางานใหม่หรืออยากฝากประวัติเพื่อหางานในบริษัทชั้นนำที่ไม่ซ้ำซากจำเจ เพราะเราให้คุณเลือกโอกาสการทำงานและสามารถสมัครงานตามต้องการที่เหมาะกับคุณเองไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือ outsource เพราะที่ ASC คุณสามารถเป็นผู้เลือก เข้ามาลองติดต่อที่ บริการ IT Outsource พร้อมกับการจัดหางานที่ตรงใจคุณปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะฝากประวัติหรือมองหาพนักงานเราก็สามารถทำให้คุณได้